header image

Dagens ord

Herunder følger et udvalg af ord valgt som 'dagens ord' på tidligere møder.

agape - broderlig kærlighed, barmhjertighed, broderlig ukønslig kærlighed; fællesmåltid i den kristne kirke

antisvedisme - modstand mod alt svensk

beatified - lyksaliggøre

brava - bifaldsstorm til kvinde, hunkønsform af bravo

Curritus Interruptus in absurdiam - afbrudt samleje til det meningsløse

dos - medgift, hustruens udstyr

epaulet - skulderdestruktion, skulderprydelse på gallaunifom

fisis - tonen F hævet to halve med foransat dobbeltkryds

follikel - i anatomien, en sækformet dannelse

gynastresi - forsnævring el. tillukning af de kvindelige kønsorganer

hapaksantisk - plante der kun blomstrer og sætter frugt én gang

huri - smuk jomfruelig kvinde, der skal opvarte en, når man dør og kommer i Paradis

indozoisk - spredning af planter gennem dyrs afføring

inessiv - en kasus på finsk-ugriske sprog, som udtrykker beliggenhed inde i noget

kujon - af det italienske 'coglione' = testikel; dumrian, kastrat, fej person, kryster

maceration - processen under vinfremstilling hvor der udtrækkes farve osv. af druerne

monopodi - enkeltfod

nullipara - kvinde, der endnu ikke har født

numinøs - det hellige andet, noget som ikke kan forklares, et mysterium man skælver og tryllebindes af

perkussion - undersøgelse af bryst- og underlivsorganer ved banken på legemets overflade

rabulist - en slet sagfører der kun skriger op / skrålhals

raptus - anfald af f.eks. uligevægtighed eller vild ustyrlighed

recepisse - modtagelsesbevis (lammerens udseende på skulderen efter et par døgn)

reponere - at sætte knoglebrud på plads

risus sardonicus - (lat. Sardonisk latter) krampagtigt smil ved stivkrampe

scrotum - pung

sopken - en dram, en snaps

sopor - søvnlignende næsten bevistløs tilstand

spanner - person som belurer elskende

spielverderber - person der ødelægger stemningen for andre

subakut - ikke særligt hurtigt el. voldsomt forløbende

Skaldur Sonnyson - Islandsk guitarvirituos og kunsthåndværker

vulst - valk hos mennesker el. dyr; hævelse som følge af slag